การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65 รอบ 2 จำนวน 16 คน

Related posts