การนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับการนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำโดย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการ​กลุ่มนิเทศ ติดตาม​และประเมินผล พร้อมคณะ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts