การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่าน เท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่าน เท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดังนี้

1. นายทักษ์ดนัย ตนะทิพย์

2. นางสาวชมรัก รวมสุข

3. นางสาววริศรา มาตสมัคร์

4. นางสาวธัญชนก ไชยปรุง

5. นางสาวกานต์ปรียา ไชยยศ

6. นางสาวณพัชร สุทธิแสน

โดยมีนางบรรพตี เมืองมูล และนายกันตพงษ์ หมั่นดี เป็นครูที่ปรึกษา

Related posts