การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ผกท.พ.กมล สุทธาวาส นายกสมาคมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดน่าน ผกท.พ.ธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วม มีนักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๖๘๓ นาย เข้ารับการฝึก พร้อมกันนี้ท่านประธานได้ทำการปลูกต้นพยุง ไว้เป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts