การรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565


Link Download ประกาศรับสมัครม.1, ใบสมัคร, บัตรเข้าห้องสอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1c0Zwny3urvZiK4sfRSep2VmAtEaD-L1k?usp=sharing
Link Download ประกาศรับสมัครม.4, ใบสมัคร, บัตรเข้าห้องสอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1WWxorE8OjG6bg-w30G0bHsuJJk7OeXfD?usp=sharing

Related posts