การสมัครเรียนแบบออนไลน์(online)

ขั้นตอนการสมัครเรียนแบบออนไลน์

  1. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://sobpedesp.com/tp_register
  2. แนบเอกสารการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านลิงก์ https://formfaca.de/sm/4SYbhkQze
  3. แนบเอกสารการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านลิงก์ https://formfaca.de/sm/zBnYXk6LM
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทาง เพจ Facebook ท่าวังผาพิทยาคม และผ่านทางเว็บไซต์ www.tp.ac.th ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2564 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

Related posts