การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นักเรียนชมรมว่ายน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ๒๕๖๔ ได้รับรางวัลดังนี้ ๑. เหรียญทอง จำนวน ๒ เหรียญ ๒. เหรียญเงิน จำนวน ๑๐ เหรียญ ๓. เหรียญทองแดง จำนวน ๑๓ เหรียญ รวมทั้งหมด ๒๕ เหรียญ

Related posts