กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประกวด ๒ กิจกรรม ได้แก่ การตกแต่งการ์ดขอพรและการวาดภาพอะนิเมะ

Related posts