กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีวันไหว้ครู ประกอบด้วย
1. การเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคลกับครูและนักเรียนในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
2.การนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อบูรพาจารย์ ผู้มีพระคุณ ที่ได้รับอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี
3.การมอบเสื้อสามารถให้กับนายนันธิพัฒน์ บุญแท่ง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

Related posts