กิจกรรมวันไหว้ครู วิถีใหม่แบบ New Normal ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วิถีใหม่แบบ New Normal ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมวันไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน ภายในโรงเรียน จัดกิจกรรม ณ หอประชุมหลังใหม่ และห้องเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts