กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
    พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จ.น่าน
  2. เวลา 09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยธนู
    บ้านอาฮาม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  3. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จ.น่าน

Related posts