กิจกรรมเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และครูปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ๑.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒.กิจกรรมปรับพื้นที่เขตคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้บริเวณโคกหนองนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สร้างพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ “โคกหนองนา” ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน

Related posts

Leave a Comment