กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๕ ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๙ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวณพัชร สุทธิแสน และนายทักษ์ดนัย ตนะทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ และแกนนำชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๕ (NYC#๑๕) จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT)

Related posts