ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สืบฮีตโตยฮอย ตามรอยภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Related posts