ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบ 52 ปี

📣📣🔹คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 🔹สมาคมผู้ปกครองและครู 🔹ชมรมศิษย์เก่า 🔹คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

🔺ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบ 52 ปี

👉🏻เพื่อพัฒนาการศึกษา 👉🏻และ สร้างเรือนพักนอนของนักเรียน

🔺🔺🔺วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 📣📣📣สามารถร่วมทำบุญ…ชื่อบัญชี ชมรมศิษย์เก่า-โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ธนาคารออมสิน หมายเลขบัญชี 020-254-822214 🔺🔺🔺หมายเหตุ เงินบริจาค ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป จะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบรับเงินบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

☎️☎️☎️ติดต่อสอบถาม

ผู้อำนวยการธิดา เสมอใจ 087-180-3731

รองวศิน จิณะกับ 061-024-6936

รองพิชิต ยาวิไชย 095-698-9528

รองมนตรี กาวี 083-376-0893

รองชัยวุฒิ สุทธจ้อย 080-674-5356

ครูมัธณา จินะแปง 084-480-5074

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลทานบารมีของท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนาน เทอญ

Related posts