ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

Related posts