นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท จ.น่าน

Related posts