นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนนานาชาติ สำหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Related posts