นางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related posts