นางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related posts