ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียน MEP โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และห้องเตรียม MEP. ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ตามเอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศนี้

Related posts