ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าดูผลการทดสอบรายบุคคล (ใช้เลขที่นั่งสอบ 4 หลัก)ตามลิงค์ https://puaprogram.com/chu/tp65/

ประกาศผลการทดสอบแบบละเอียด แยกตามเอกสารแนบท้าย 1-7

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่นี่ ===>>> ดาวน์โหลด

*หมายเหตุ**นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสิทธิ์เข้าเรียนพิเศษ MEP เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนประชุมรับฟังรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในวันพุธ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ……ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนครับ……

Related posts