ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ประกาศจัดซื้อหนังสือตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

จึงขอออกประกาศดังนี้

Related posts