ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะ
ดำเนินการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ….

เอกสารประกาศรับสมัคร

Related posts