ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่งโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

Related posts