ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ทั้งประเภทนักเรียนเดิม และนักเรียนสมัครใหม่

จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ทั้งประเภทนักเรียนเดิม และนักเรียนสมัครใหม่ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สมัครใหม่จากโรงเรียน
อื่น มาส่งมอบสำเนาเอกสาร ปพ.1 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ หน้าห้อง
วิชาการ อาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม หากนักเรียนไม่มาส่งมอบเอกสารดังกล่าว ถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1TpClNfKkTSHtqn3pETmr71T3j7nXWrku/view

Related posts