ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือประกาศ ผ่านช่องทางลิงก์ https://drive.google.com/file/d/15XO8_2QO47ysMqN1qqCTGoKvo8VSU4Mj/view?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://drive.google.com/file/d/1QJ-afmwVEUiPEHbxJeHJmiJ5sCPLWP-4/view?usp=sharing

Related posts