ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าและประเภทสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์
ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565 เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565

Related posts