ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครู
อัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ฟิสิกส์, สังคมศึกษา, พลศึกษาและครูช่วยสอนห้องเรียนเตรียม
MEP จำนวนทั้งสิ้น ๔ อัตรา โดยจะทำการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร ๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Related posts