ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่องประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

Related posts