ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศหยุดเรียน โควิด-19

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 10 มกราคม 2564

Related posts