ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts