พิธีมอบสาส์นตราตั้งป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ และนางสาวเจนจิรา กุณะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมพิธีมอบสาส์นตราตั้งป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในสหวิทยาเขตน่านเหนือ ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Related posts