ยกเลิกประกาสรับสมัครครู ตำแหน่งวิชาเอกภาษาจีน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ารับตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งวิชาเอกภาษาจีน ทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขออนุญาตยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือครูอัตราจ้างตามที่ได้ลประกาศไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Related posts