รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ
นศท.ธราดล ปิงยศ
ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์
หัวข้อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ในหลวงรัชการที่ ๙

Related posts