รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพัทธ์ วิสุทธิธาดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการนวัตกรรมรักษ์ป่าน่านโดยมีนางณัฐพร ธรรมวงศ์ เป็นครูควบคุมทีม

Related posts