รางวัลเหรียญทองอันดับ๒ การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมิดา พรมปัญญานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ได้รับรางวัลอันดับ๒ เหรียญทองการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการนวัตกรรมรักษ์ป่าน่านโดยมีนายจักรพล เด่นรัศมี เป็นครูควบคุมทีม

Related posts