ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ อินทา ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยน.ส.จิรภัทร์มณีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และน.ส.ศิริลักษณ์ จันศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมกาดน้ำทอง จังหวัดน่าน

Related posts