ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สืบชะตาหลวง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๓๗ ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารวัดสุทธาราม

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบหมายให้นางนงนุช วงศ์วิเศษ นางมัธนา จินะแปง ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สืบชะตาหลวง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๓๗ ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารวัดสุทธาราม (อาฮาม) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts