ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน การสอบ GAT เชื่อมโยง
1.นายชนกชนม์ พุ่มเข็มรัตน์ ชั้นม.6/1
2.นายวิษธร สุรินทร์ ชั้นม.6/1
3.นายภัทรพล สุทธิแสน ชั้นม.6/1
4.นางสาวสิริภัสสร แดงสี ชั้นม.6/1
5.นายอธิวัฒน์ ขอคำ ชั้นม.6/2
6.นางสาวพรรณ์พษา สุปัน ชั้นม.6/2
7.นางสาวกัญชรินภรณ์ ก๋าเกตุ ชั้นม.6/2
8.นางสาวธัญญารัตน์ ปะทิ ชั้นม.6/2
9.นางสาวชนิสรา ปวงคำ ชั้นม.6/4
10.นางสาวจารุกัญญ์ ขอคำ ชั้นม.6/4

Related posts