สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับนางพลับพลึง ปะระมะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

Related posts