แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน