โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาที่นักเรียนถนัด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกรีฑา และได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

https://drive.google.com/drive/folders/1m8j5RguiEEGTH_P8rXgbJvqbZ2CKhCHx?fbclid=IwAR3ccFEa6HipTzxYffwSZykFQSKPlGZ7Re0K6sL1NMSsNH7AuzJgZpq8w7M

Related posts