ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564ตามรายละเอียดดังนี้1. ประกาศรับสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ===>>>LinkCLICK

2. ใบสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ===>>>LinkCLICK

3. ประกาศรับสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ===>>>LinkCLICK

4. ใบสมัคร นักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ===>>>LinkCLICK

5. ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ===>>>LinkCLICK

Related posts