กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รับมอบป้ายมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนปลอดภัย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน…

Read More

ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผามอบเงินสนับสนุนสำหรับบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผามอบเงินสนับสนุนสำหรับบำรุงรักษาสำนักงานธนาค…

Read More

ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี

ท่าวังผา มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย คลินิกทันตกรรม Friday Dental Clinic อ.…

Read More