แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบ ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ท่าวังผา logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ประจำปีการ…

Read More