เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

“เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม” ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผล…

Read More

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบ ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ท่าวังผา logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ประจำปีการ…

Read More