กิจกรรมการให้คำปรึกษาในการจัดสร้างการดำเนินงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และมูลนิธิใจกระทิงดำเนินกิจกรรมการให้คำ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียน…

Read More

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสต…

Read More

การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน(วันแรก) การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ร…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดป้ายพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมพร้อมด้วยนายวศิ…

Read More