โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ต…

Read More

เรื่อง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก(2) แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ==>>…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้น…

Read More

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเ…

Read More