นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ นักเรียนชั้น…

Read More

นางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะศึกษาศาสตร์ภาษาจีน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการนำของนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทางหมู่บ้านป่าไคร้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดน่าน หมู่บ้านป่าไคร้ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน…

Read More