มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวั…

Read More

บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ และนายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทย…

Read More

นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเร…

Read More

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครู เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแ…

Read More

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรง…

Read More